Κορινθία (Νομός)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Νομοί
  1. Κόρινθος
  2. Ζήρεια (Όρος)
  3. Λαύκα Στυμφαλίας
  4. Κορφιώτισσα (Κορινθία)
  5. Άσσος (Κορινθία)
  6. Άγιος Βασίλειος Κορινθίας
  7. Στύλια (Κορινθία)
  8. Νεμέα
  1. Πελοπόννησος
  1. Χελμός (Όρος)
  1. Ο νομός Κορινθίας βρίσκεται στην βορειοανατολική Πελοπόννησο. Πρωτεύουσά του είναι η Κόρινθος και έχει πληθυσμό 154.624 κατοίκους (απογραφή 2001).

   Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους η Κορινθία, η Αργολίδα και η Ναυπλία αποτέλεσαν μία διοίκηση με το όνομα Διοίκησις Αργολίδος. Το 1833 με Βασιλικό Διάταγμα (ΒΔ) του Όθωνα της 3/15 Απριλίου οι τρεις περιοχές αποτέλεσαν τις Επαρχίες του Νομού Αργολιδο-Κορινθίας. Η κάθε επαρχία διοικούνταν απο έπαρχο και είχε επαρχιακό συμβούλιο. Το 1836 με νέο ΒΔ οι Νομοί μετονομάστηκαν σε Διοικήσεις και οι επαρχίες σε Υποδιοικήσεις και ιδρύθηκε και μια τέραρτη υποδιοίκηση, της Σικυώνος. Η αλλαγή αυτή ανατράπηκε με νόμο του 1845, με τη Σικυώνα όμως να παραμένει ως τέταρτη επαρχία πλέον. Με νέους νόμους του 1887 και του 1892 οι επαρχίες και οι έπαρχοι καταργήθηκαν, ενώ το 1900 καταργήθηκαν τα επαρχιακά συμβούλια.

   Το 1899 η Κορινθία αποχώρησε από την Αργολιδο-Κορινθία και αποτέλεσε ξεχωριστό νομό με μία επαρχία. Η αλλαγή αυτή ανατράπηκε το 1909 όταν με νέο νόμο ο νομός Κορινθίας ενσωματώθηκε και πάλι στην Αργολιδο-Κορινθία. Ο σημερινός νομός Κορινθίας συστάθηκε το 1949.

   Wikipedia
  1. 307583 ⟶ Κορινθία (Νομός)
  1. Q19896678 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 259290 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 141927790 (Geographic) ⟶ Korinthia (Greece)
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA