Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως». Διατί αγωνιζόμεθα : ένα γράμμα δια τον Έλληνα των μετόπισθεν

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. W0216
  1. Το φυλλάδιο «Διατί αγωνιζόμεθα : ένα γράμμα δια τον Έλληνα των μετόπισθεν» κυκλοφόρησε το Ιούλιο του 1949 από τις εκδόσεις του Συλλόγου «Ελληνικόν Φως» στα πλαίσια της προπαγάνδας των εθνικοφρόνων.  Την εκτύπωση είχε αναλάβει το περιοδικό «Ακτίνες» που διέθεσε 125.000 αντίτυπα της έκδοσης.

 5. Original: . - Rules: RDA