Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]

 1. Είδος
 2. Μορφές έργων
 3. Ελληνικά
  1. Εικονογραφικά έργα
  2. Προπαγανδιστικά έργα
  3. Έργα δράσης [Αρχειακά τεκμήρια, λόγοι, κ.ά.]
  4. Επιστημονικά έργα [Μονογραφίες]
  5. Βιωματικά έργα [Μονογραφίες]
  1. Στη μορφή «Βιβλιογραφικά έργα φορέων» εντάσσονται έργα που δημιουργήθηκαν από συλλογικούς φορείς και δημοσιεύτηκαν ως αυτόνομες μονογραφίες. Για να ενταχθεί ένα έργο σε αυτή την κατηγορία πρέπει να έχει έκταση πάνω από 16 σελίδες. Μικρότερης έκτασης κείμενα εντάσσονται στη μορφή «Αρχειακό υλικό».