Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως». 1940-1950 : δέκα χρόνια αγώνων και θυσιών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1950
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  2. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. W0213
 5. Original: . - Rules: RDA