Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως». Απολογισμός της πρώτης πενταετίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1954
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. W0218
  1. Στο έργο «Απολογισμός της πρώτης πενταετίας» που κυκλοφόρησε το 1954 παρουσιάζεται η δράση του Συλλόγου «Το Ελληνικόν Φως» από την ίδρυση του το 1948 μέχρι και το 1953 και η συμβολή του στον αντικομουνιστικό αγώνα των εθνικοφρόνων δυνάμεων.

 5. Original: . - Rules: RDA