Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (ΧΕΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 1937
 3. Αθήνα
 4. Θρησκευτικές οργανώσεις
 5. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Περιοδικό "Ακτίνες"
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν. (1903-1977)
  1. Η Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων ιδρύθηκε το 1937 με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της  Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή» Σεραφείμ Παπακώστα και του και του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρου Τσιριντάνη. Η ένωση αυτή λειτουργεί υπό την πνευματική καθοδήγηση Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή». Στα χρόνια του εμφυλίου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον αντικομουνιστικό αγώνα αναλαμβάνοντας τις πνευματικές – χριστιανικές διαστάσεις αυτού του αγώνα συμμετέχοντας στις δράσεις του Συλλόγου  «Το Ελληνικόν Φως».

 6. Επίσημη ιστοσελίδα
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA