Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν. (1903-1977)

 1. Πρόσωπο
 2. 04 Νοεμβρίου 1903
 3. 24 Σεπτεμβρίου 1977
 4. Ιεράπετρα
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  2. Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (ΧΕΕ)
  1. Κυβέρνηση 1961 (Σεπτεμβρίου) Κωνσταντίνου Δόβα [Υπηρεσιακή]