Οι ρίζες του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα - Αθήνα: Φιλίστωρ, 2003.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Close, David Henry (1942-)
  1. Χρυσοχόου, Ρένα
  1. Αθήνα
  1. Φιλίστωρ
 3. 2003
 4. 389 σελίδες χάρτες ; 22 εκατοστά
 5. 978-960-369-073-3 - 960-369-073-2
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 343-385
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 CLO
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   1 Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
   2 Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ , 1935-41
   3 Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1941 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1943) 
   4 ΤΟ ΕΑΜ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΑΞΗ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1943 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1944)
   5 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΗΤΤΑΤΑΙ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1944 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945)
   6 Η ΛΕΥΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1946)
   7 Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1946 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1947)
   8 Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1947 - 1950

 7. 938.774 CLO
 8. W0222-02
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA