Οι ρίζες του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα - Αθήνα: Φιλίστωρ, 2003.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Close, David Henry (1942-)
  1. Χρυσοχόου, Ρένα
  1. Αθήνα
  1. Φιλίστωρ
 3. 2003
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   1 Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
   2 Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ , 1935-41
   3 Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1941 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1943) 
   4 ΤΟ ΕΑΜ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΑΞΗ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1943 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1944)
   5 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΗΤΤΑΤΑΙ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1944 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945)
   6 Η ΛΕΥΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1946)
   7 Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1946 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1947)
   8 Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1947 - 1950