Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την υψηλήν προστασίαν της ΑΜ του Βασιλέως : απολογισμός του έργου δεκαετίας - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, [1960].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. [1960]
 4. 34 σελίδες φωτογραφίες ; 23 εκατοστά
 5. Στο εξώφυλλο: Απολογισμός δεκαετίας, 1949-1959.
  1. Βουλή των Ελλήνων. ΒιβλιοθήκηΓ39Η 930/4064
  2. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)938.9 ΕΡΑ
 6. W0228-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA