Η Φανέλλα του Στρατιώτου : απολογισμός δράσεως και διαχειρίσεως 1948-1955 - Αθήνα: Χωρίς όνομα, 1956.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Φανέλλα του Στρατιώτου
    1. Αθήνα
    1. Χωρίς όνομα
  3. 1956