Φρειδερίκη. A measure of understanding

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1971
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Παύλος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων (1901-1964)
  1. W0233
  1. Στο έργο «Μέτρον κατανοήσεως» η Φρειδερίκη παρουσιάζει τα απομνημονεύματά της, που καλύπτουν τα χρόνια μέχρι τον θάνατο του Παύλου.

 5. Original: . - Rules: RDA