Κόκκαλης, Πέτρος Σ. (1896-1962)

 1. Πρόσωπο
 2. 1896
 3. 1962
 4. Λιβαδειά
 5. Βερολίνο
 6. Έλληνας
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  1. Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί (ΕΒΟΠ)
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Κυβέρνηση 1944 (Απριλίου) Αλέξανδρου Σβώλου [Βουνού]
  2. Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ)