Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1952.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί (ΕΒΟΠ)
  1. Κόκκαλης, Πέτρος Σ. (1896-1962)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1952