"Παιδοφύλαγμα"

  1. Έννοια
  2. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981) - Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος
  3. Ελληνική
    1. Με τον όρο «Παιδοφύλαγμα» ονομάστηκε από τις κυβερνητικές εθνικόφρονες δυνάμεις η αναγκαστική απομάκρυνση των παιδιών από τις εμπόλεμες περιοχές του εμφυλίου και η συγκέντρωσή τους στις παιδουπόλεις που είχε δημιουργήσει η βασίλισσα Φρειδερίκη και η «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος». Η αντίστοιχη ενέργεια του ΔΣΕ για την αποστολή των παιδιών στις Ανατολικές χώρες ονομάστηκε από τους κυβερνητικούς «Παιδομάζωμα».

  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA