Τα παιδιά του εμφυλίου : από την "κοινωνική πρόνοια" του Φράνκο στον "έρανο" της Φρειδερίκης (1936-1950) - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2013.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Χασιώτης, Λουκιανός
    1. Αθήνα
    1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
  3. 2013