Ένα μακρύ ταξίδι : τα παιδιά του "παιδομαζώματος" στη Γιουγκοσλαβία 1948-1960 - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ristović, Milan D (1953-)
  1. Νταμπαράκης, Μανώλης
  1. Κόντης, Βασίλειος
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2008