Παιδομάζωμα - Θεσσαλονίκη: Χωρίς όνομα, 1950.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. "Παιδομάζωμα"
  2. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Ομάς Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος για το Παιδομάζωμα
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1950