Ομάς Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος για το Παιδομάζωμα. Παιδομάζωμα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ομάς Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος για το Παιδομάζωμα
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1950
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  2. "Παιδομάζωμα"
  1. W0237
   • Μέρος Α': Ο πόνος των Ελληνίδων μητέρων και το πανελλήνιον πένθος.
   • Μέρος Β' : Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το παιδομάζωμα.
   • Μέρος Γ' : Η άρνηση των απαγωγέων και η αποφασιστικότης των ελεύθερων λαών.
 5. Original: . - Rules: RDA