Χρόνια της φωτιάς : ο εμφύλιος στην Αχαϊο-Ήλιδα - Πάτρα: Περί τεχνών, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Μόσχος, Γιώργος Δημ. (1946-)
  1. Πάτρα
  1. Περί τεχνών
 3. 2001