Παλαιόπουλος, Γεώργιος Στ.

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Ιστορικός
 4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 5. Άνδρας
  1. Ο Γεώργιος Στ. Παλαιόπουλος είναι ιστορικός ερευνητής. Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ΠΔΜ, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ΠΔΜ με ειδίκευση στις Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται σε θέματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με επίκεντρο την Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο και τη σχέση τους με επιμέρους θέματα όπως το Μακεδονικό Ζήτημα και το Παιδομάζωμα.
   Συμμετοχή με εισήγηση: Διεθνές Συνέδριο, "Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα", 8-11 Νοεμβρίου 2012, Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

   Biblionet
  1. 134145003301361301729 (Personal) ⟶ Palaiopoulos, Geōrgios St.
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA