Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μέσα από την έρευνα της Διερευνητικής Επιτροπής των επεισοδίων στα βόρεια ελληνικά σύνορα του ΟΗΕ και τον τύπο της εποχής (1946-1947) - Αθήνα: Andy's Publishers, 2013.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παλαιόπουλος, Γεώργιος Στ.
  1. Αθήνα
  1. Andy's Publishers
 3. 2013
 4. 255 σελίδες φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
 5. 978-960-565-017-9
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 242-248
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF849.52.P35 2013
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)00239/2015-1
 7. DF849.52.P35 2013
 8. W0249-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA