Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μέσα από την έρευνα της Διερευνητικής Επιτροπής των επεισοδίων στα βόρεια ελληνικά σύνορα του ΟΗΕ και τον τύπο της εποχής (1946-1947) - Αθήνα: Andy's Publishers, 2013.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παλαιόπουλος, Γεώργιος Στ.
    1. Αθήνα
    1. Andy's Publishers
  3. 2013