Στη μεθόριο του εμφυλίου : η United Nations Special Committee on the Balkans στο μέτωπο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2015.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Αλβανική εμπλοκή
  3. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  4. Βουλγαρική εμπλοκή
  1. Παλαιόπουλος, Γεώργιος Στ.
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2015