Στη μεθόριο του εμφυλίου : η United Nations Special Committee on the Balkans στο μέτωπο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2015.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Αλβανική εμπλοκή
  3. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  4. Βουλγαρική εμπλοκή
  1. Παλαιόπουλος, Γεώργιος Στ.
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2015
 4. 224 σελίδες 24 εκατοστά
 5. 978-960-458-519-9
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 203-206
 7. W0250-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA