33 χρόνια πίσω : από τα εγχειρήματα του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, 1980.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Βαλσάμος, Σταμάτης (1930-)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1980