Ένας αντάρτης θυμάται : από τον εμφύλιο στη Σάμο, 1946-1949 - 2η συμπληρωμένη έκδοση. - Αθήνα: Υπερόριος, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μητσός, Μιχάλης (1915-2008)
 3. 2η συμπληρωμένη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Υπερόριος
 4. 2004
 5. 301 σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
 6. Μαρτυρίες : Υπερόριος ; 4.
 7. 960-87378-8-5 - 978-960-87378-8-4
 8. Ευρετήριο: σελίδες [289]-301
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)03614/2004-1
  2. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΜΗΤ
 9. 938.774 ΜΗΤ
 10. W0181-02
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA