Συνδικάτα : το εργατικό κίνημα των βυρσοδεψεργατών Καρλοβάσου Σάμου, 1899-1947 - Αθήνα: Υπερόριος, 2002.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Χατζηγεωργίου, Σταύρος [Γαλάνης] (1904-1993)
    1. Αθήνα
    1. Υπερόριος
  3. 2002