Συνδικάτα : το εργατικό κίνημα των βυρσοδεψεργατών Καρλοβάσου Σάμου, 1899-1947

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χατζηγεωργίου, Σταύρος [Γαλάνης] (1904-1993)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. [199-;]
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Καρλόβασι (Σάμος)
  1. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  1. W0187
  1. Ο Σταύρος Χατζηγεωργίου (Καρλόβασι Σάμου 1904, Νίκαια Πειραιά 1993) στο βιβλίο του «Συνδικάτα - το εργατικό κίνημα των βυρσοδεψεργατών Καρλόβασου Σάμου 1899-1947», καταγράφει την ιστορία των αγώνων των εργατών της βυρσοδεψίας, που άνθησε στην πόλη της Σάμου από το τέλος του 19ου αιώνα. Οι ιστορικές αναφορές του ξεκινούν από την ίδρυση του πρώτου μεικτού σωματείου το 1899, συνεχίζονται με την περιγραφή της δημιουργίας του καθαρά εργατικού σωματίου το 1908 και των πρώτων απεργιακών αγώνων του, και φτάνουν μέχρι το 1947. Από το 1932 μέχρι τη διάλυση του σωματείου από τις αρχές, εκλέγεται πρόεδρός του.

   Πολιτεία
 5. Original: . - Rules: RDA