Χριστινίδη–Χριστοδούλου, Έπη. Ο πατέρας μου ο γιατρός Νικόλαος Χριστινίδης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χριστινίδη–Χριστοδούλου, Έπη
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Βιογραφίες
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Χριστινίδης, Νικόλαος
  1. W0252
  1. Καταγράφοντας τις μνήμες απ' τον πατέρα της η Έπη Χριστοδούλου, ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή, που ξεκινάει απ' τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και φτάνει μέχρι τα μετά τον εμφύλιο "πέτρινα χρόνια".

 5. Original: . - Rules: RDA