Θέατρο στο βουνό : θεατρική παράσταση που δόθηκε απ' τον Δημοκρατικό Στρατό Σάμου στο χιονισμένο Καρβούνη τον Γενάρη 1949 - Σάμος (Νησί): Υπερόριος, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Θεατρικές διαστάσεις
  1. Χριστινίδη–Χριστοδούλου, Έπη
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Υπερόριος
 3. 2007