Χριστινίδη–Χριστοδούλου, Έπη. Θέατρο στο βουνό : θεατρική παράσταση που δόθηκε απ' τον Δημοκρατικό Στρατό Σάμου στο χιονισμένο Καρβούνη τον Γενάρη 1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χριστινίδη–Χριστοδούλου, Έπη
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Θεατρικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)
  1. W0253
  1. Το έργο της Έπης Χριστινίδη – Χριστοδούλου «Θέατρο στο βουνό» αναφέρετε στην μοναδική θεατρική παράσταση που δόθηκε από μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου (ΔΣΣ) στο όρος Καρβούνη της Σάμου τον Γενάρη του 1949. Ένα από τα βασικά θέματα της παράστασης ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη του ΔΣΣ έναντι των κυβερνητικών δυνάμεων κατά τις πρώτες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, στις 27 και 28 Αυγούστου του 1947, στο όρος Γκιναίοι.

 5. Original: . - Rules: RDA