Μακρόνησος Γ'. ΕΤ0 1950 - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1950.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ημερολόγια
  2. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  3. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  1. Γ΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Γ΄ ΕΤΟ)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1950