Λάζαρης, Βασίλης Κ. (1930-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1930
  3. Πάτρα
  4. Έλληνας