Η περίλαμπρος νίκη της Φλωρίνης, 12/2/49 - 15/2/49 : από τους τιτάνειους αγώνας του Εθνικού μας Στρατού - Θεσσαλονίκη: Χωρίς όνομα, 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Βερβέρης, Δημήτριος Φ.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1949