Βερβέρης, Δημήτριος Φ. Η περίλαμπρος νίκη της Φλωρίνης, 12/2/49 - 15/2/49

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βερβέρης, Δημήτριος Φ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Φλώρινα
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Φλώρινας (Φεβρουάριος 1949)
  1. W0260
 5. Original: . - Rules: RDA