Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

 1. Οργανισμός
 2. 1992
 3. Πάτρα
 4. Πάτρα
 5. Ελληνικά πανεπιστήμια
  1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  1. Βαρών-Βασάρ, Οντέτ (1957-)
  2. Δρίτσα, Μαργαρίτα (1944-)
  3. Μπάλτα, Νάση
  1. Hellenic Open University (Εκπαιδευτικό ίδρυμα) [Αγγλική]
  1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο ανήκει στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

   Ως αποστολή του ιδρύματος καθορίζεται η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας για εκπαίδευση από απόσταση. Στους σκοπούς του ΕΑΠ καθορίζεται επίσης η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο εννοιολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση.

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 18:39, 17 Σεπτεμβρίου 2016)
 6. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  1. 614082 ⟶ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  1. Q3035299 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 250828659 (Corporate) ⟶ Elleniko Anoikto Panepistēmio
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA