Γ' Κέντρο Παρουσιάσεως Αξιωματικών (ΓΚΠΑ) Μακρονήσου

 1. Οργανισμός
 2. Σεπτέμβριος 1947
 3. Μακρόνησος
 4. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας - Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
 5. Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. Αβδούλος, Σταύρος Αντ. (1917-2013)
  2. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. (1913-2016)
  1. Το Γ' Κέντρο Παρουσιάσεως Αξιωματικών (ΓΚΠΑ) Μακρονήσου άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβρη του 1947 όταν μεταφέρθηκαν σε αυτό οι πρώτοι μόνιμοι και έφεδροι αξιωματικοί του Εθνικού Στρατού που είχαν συμμετάσχει στην Αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΛΑΣ. Διοικητής ΓΚΠΑ ήταν στην αρχή ο συνταγματάρχης Χριστοδουλίδης και στη συνέχεια ο συνταγματάρχης Νταούλης.

   (Πηγή: Σταύρος Αβδούλος, Το φαινόμενο Μακρόνησος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998, σελίδες 44-45)

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Αξιωματικοί του ΓΚΠΑ (Φωτογραφία από Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου)