Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης

  1. Έννοια
  2. Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Ανάμειξη με εμφύλιο" εντάσσονται ένοπλα στρατιωτικά σώματα και μονάδες, κρατικές και παρακρατικές, που δημιουργήθηκαν από τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφύλιου πολέμου 1945-1949 για να υποστηρίξουν τον ένοπλο αγώνα κατά των δυνάμεων της Αριστεράς. Όλοι οι άλλοι φορείς υποστήριξης της Εθνικοφροσύνης εισάγονται στην υποκατηγορία «Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης»

  4. Original: . - Rules: RDA