Μανώλης Ναυπλιώτης : οι αγώνες … και οι αγωνίες του - Καλαμάτα: Αυτοεκδόσεις, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  1. Κριμπάς, Γρηγόρης (1934-)
  1. Καλαμάτα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 2011