Κριμπάς, Γρηγόρης. Μανώλης Ναυπλιώτης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κριμπάς, Γρηγόρης (1934-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2011
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Βιογραφίες
  1. W0270
  1. ...Ο ήρωάς μου έχει μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση. Άτομο ισορροπημένο, δραστήριο, αποτελεσματικό και έντονα θεοσεβούμενο, είναι κράμα ρεαλιστικών δράσεων και μεταφυσικών πεποιθήσεων. Παρά την κομμουνιστική του κουλτούρα, δεν έχει καμιά αμφιβολία για την ύπαρξη του Θεού. Στο νου και στην ψυχή του συνυπάρχουν, άρρηκτα δεμένες, η βαθειά χριστιανική πίστη και η ανόθευτη κομμουνιστική ιδεολογία. Αν και είναι, σύμφωνα με τον κοινό νου, πράγματα αντιφατικά, παράταιρα και αλληλοσυγκρουόμενα, εντούτοις ο Μανώλης τα κουβαλάει, από τη χαραυγή της ζωής του, ως τη δύση ης, απλά και φυσικά και αρμονικά δεμένα μεταξύ τους και αυτοχαρακτηρίζεται... Χριστιανοκομμουνιστής! Δεν σκοπεύω να επικρίνω ή να επικροτήσω την ιδιόμορφη βιοφιλοσοφία του ήρωά μου. Δουλειά δική μου είναι να παρουσιάσω και να φωτίσω την προσωπικότητα και τη δράση του με σεβασμό και αντικειμενικότητα. Τα συμπεράσματα δικά σας...

 5. Original: . - Rules: RDA