Εμφύλιος : γενική εικόνα - γεγονότα απ' το Μοριά - Καλαμάτα: Αυτοεκδόσεις, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Καλαμάτα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 2004
 4. 2 τόμοι (472, 624 σελίδες) φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
 5. 960-91237-1-6(set). - 960-91237-2-4(τόμος 1). - 960-91237-3-2(τόμος 2).
 6. Περιέχει βιβλιογραφία
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)05249/2005-1
 7. W0271-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA