Κριμπάς, Γρηγόρης. Εμφύλιος : γενική εικόνα - γεγονότα απ' το Μοριά

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κριμπάς, Γρηγόρης (1934-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2004
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. W0271
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA