Πασσάς, Ιωάννης Δ. (1899-1987)

  1. Πρόσωπο
  2. 1899
  3. 1987
  4. Αμαλιάδα
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας