Πασσάς, Ιωάννης Δ. Πώς θα γίνη ο τρίτος γύρος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πασσάς, Ιωάννης Δ. (1899-1987)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. Ιούλιος 1945
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 02/1945
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  3. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. W0273
 5. Original: . - Rules: RDA