Πώς θα γίνη ο τρίτος γύρος - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1945.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πασσάς, Ιωάννης Δ. (1899-1987)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1945
 4. 86 σελίδες 22 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-3713-L
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)522-1
 5. W0273-01
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA