Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 1. Οργανισμός
 2. 1985
 3. Βόλος
 4. Θεσσαλία
 5. Ελληνικά πανεπιστήμια
  1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-)
  2. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-)
  3. Λαλιώτου, Ιωάννα (1969-)
  4. Ματθαίου, Άννα (1959-)
  1. University of Thessaly (Εκπαιδευτικό ίδρυμα) [Αγγλική]
  1. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με έδρα τον Βόλο. Ιδρύθηκε το 1984. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 6 σχολές που εδρεύουν στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία.

   Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιελάμβανε τα ακόλουθα τμήματα:

   • Τμήμα Γεωπονίας,Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
   • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
   • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
   • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 15:44, 21 Ιανουαρίου 2017)
 6. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  1. Q1471684 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0001 0035 6670 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 140527971 (Corporate) ⟶ Panepistēmio Thessalias
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA