Βουβαλέας, Γιώργος (1924-1947)

  1. Πρόσωπο
  2. 1924
  3. 17 Αυγούστου 1947
  4. Καλαμάτα
  5. Καλαμάτα
  6. Έλληνας
    1. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)