Γιώργος Βουβαλέας ("Μικρόβιο")

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσοτσώνης, Βασίλης Σ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2001
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μεσσηνία (Νομός)
  2. Καλαμάτα
  1. Βιογραφίες
  1. Βουβαλέας, Γιώργος (1924-1947)
  1. W0281
 5. Original: . - Rules: RDA