Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο : ανακρίβειαι - πλάναι - ψευδολογίαι - παρανομίαι - υπηρεσιακαί προστριβαί - παρασκηνιακαί ενέργειαι - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1961.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. (1893-1984)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1961
 4. 275 σελίδες 25 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-4995-MC
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)1580-1
 5. 938.774 ΤΣΙ
 6. W0282-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA